Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików "Cookies". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. cookies
Facebook

Publikacje

Andrzej Bebłowski - prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego

pdf Droga weksylologów polskich do swojej organizacji. [2,08 MB]

Choć w roku 1975 daleko było do powołania Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, ale było zrozumiałe, że musi kiedyś do tego dojść. Każda organizacja ma swój znak. Zaś organizacja zrzeszająca weksylologów, jako swój podstawowy znak musi mieć flagę – rozumowałem. Uczestnicząc w pracach VI Kongresu, nie zauważyłem zbyt wielu flag organizacji weksylologicznych.

pdf Z dziejów bandery polskiej (z Mówią Wieki Nr 2/90). [668 KB]
Artykuł opublikowany w magazynie historycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej „Mówią Wieki” nr 2/90 s. 30-33.

Jak wiadomo, banderą nazywamy flagę wywieszoną na statkach wodnych, która określa przynależność państwową statku. Historia banery polskiej jest stosunkowo mało znana, mimo istniejących opracowań. W artykule tym chcemy przestawić ciekawy fragment dziejów bandery polskiej w latach 1863 – 1919. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż bandera przyjęta wkrótce po postaniu II Rzeczypospolitej wyglądem swym odbiega od bander używanych w czasach dawnej Polski, tj. do roku 1795, kiedy nastąpił rozbiór kraju przez trzy sąsiednie mocarstwa.


Krzysztof J. Guzek - Heraldyk - Weksylolog - Sfragistyk

pdf Stars and Stripes a sprawa polska [2,07 MB]
Zduny k/Łowicza - listopad 2017 r.

Stany Zjednoczone posiadają wyjątkowo precyzyjnie opracowany protokół flagowy – zwany amerykańskiej literaturze przedmiotu jako "Flag Etiquette" ("Etykieta Flagowa") – w postaci aktów prawa federalnego.

pdf Belweder i jego flagi [3,21 MB]
Zduny k/Łowicza - lipiec 2017 r.

Zbliżająca się rocznica 100-lecia Odzyskania Niepodległości spowodowała powstanie szeregu inicjatyw mających w celu uporządkowanie polskiej symboliki państwowej. Działania takie podjęto m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy też w Komisji Heraldycznej MSWiA.

pdf Symbole i flagi Malty [3,25 MB]
Zduny k/Łowicza - styczeń 2017 r.

Malta to położony na Morzu Śródziemnym archipelag wysp Maltańskich, z których największymi są Malta i Gozo. Na tymże archipelagu znajduje się Republika Malty o ciekawych i długich, bo liczących ponad 5 tysięcy lat dziejach.

pdf Paradny barkas króla Szwecji "Vasaorden" i jego oflagowanie [1,76 MB]
Zduny k/Łowicza - maj 2011 r.

W eleganckim, dyplomatycznym świecie panuje obyczaj, iż każda głowa państwa podczas oficjalnych, publicznych wystąpień dysponuje specjalnie oznakowanym pojazdem. Na ogół znakiem wyróżniającym jest tu proporczyk - będący miniaturą osobistego weksylium (chorągwi, sztandaru bądź flagi) głowy państwa - wyeksponowany na drążku flagowym mocowanym do błotnika samochodu.

pdf Sztandary Gwardii Szwajcarskiej [34,1 MB]
Zduny k/Łowicza - maj 2015 r.

W dniu 6 maja przypada coroczne święto Gwardii Szwajcarskiej, zwanej też Gwardią Papieską - Guardia Svizzera Pontificia (łac.: Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis), pełniąca rolę straży przybocznej papieża.

pdf Bandera dla marynarki polskiej projektu Bogumiła Nowotnego [8 MB]
Artykuł opublikowany w miesięczniku 'Morze" Nr 8/Sierpień/1989 z pewnymi skrótami

W listopadowym numerze „Morza” z 1988 r. przedstawione zostały zrealizowane i niezrealizowane projekty bander i flag okrętowych dla powstającej Marynarki Polskiej. W kolejnym odcinku przedstawiamy projekt bandery opracowany przez pierwszego dowódcę Polskiej Marynarki wojennej (zwanej wówczas Marynarką Polską) - pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego. Projekt ten zrealizowano. Ważny jest również fakt, iż do naszych czasów zachował się jeden z dwóch ówcześnie wykonanych egzemplarzy tej bandery, który znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

pdf Chorągiew Rzeczypospolitej w ceremoniale pogrzebowym Ignacego Jana Paderewskiego [735 KB]
Zduny k/Łowicza - 1992/2010 r.

W niniejszym, skromnym opracowaniu zawarte są postulaty, jakie zostały postawione w przypadku ceremoniału pogrzebowego śp. Ignacego Jana Paderewskiego, którego doczesne szczątki sprowadzone zostały do Ojczyzny w 1992 r.

pdf Cztery flagi państwowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919 – 1945 [16,5 MB]
Referat przygotowany na II Konferencję Europejską Heraldyczno-Weksylologiczną Cieszyn 2014

Publikowane poniżej opracowanie, poświęcone systemowi państwowych weksyliów flagowych Drugiej Rzeczypospolitej, powstało z myślą jego prezentacji na forum światowego, XXV Kongresu Weksylologicznego ROTTERDAM 2013. – w założeniach więc skierowane zostało do zupełnie innej kategorii odbiorców, jakimi są zagraniczni weksylolodzy.

pdf Chorągiew Rzeczypospolitej znak Państwa Polskiego. Referat wygłoszony na forum PTH w 1990 r. [2,25 MB]
Referat wygłoszony na forum Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w 1990 r.

U progu niepodległości ożywia się dyskusja nad wykładnią plastyczną znaków Państwa Polskiego. Nie budziła wątpliwości kwestia, iż naczelnym znakiem Odrodzonej Rzeczypospolitej winien być Orzeł Biały – spory i kontrowersje powodował jedynie jego szczegółowy wzór. Niejako w cieniu tej zaciętej dysputy pozostawały sprawy innych państwowych znaków – nie tylko barwa narodowych i flag państwowych, lecz również Wojska Polskiego.

pdf Proporzec i samochodowy weksyloid. [1,48 MB]
Opracowanie nie publikowane drukiem – na prawach rękopisu. Zduny k/Łowicza - Czerwiec 2011 r.

W początkach lipca 1919 r. wniesiony został do sejmu projekt ustawy o symbolach państwowych i wojskowych jako przedłożenie rządowe. Po parlamentarnych procedurach sejm w dniu 31 sierpnia 1919 r. przyjął to przedłożenie jako ustawę „O godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej”.

pdf Proporzec i samochodowy weksyloid (ikonografia do opracowania). [2,37 MB]
Opracowanie nie publikowane drukiem – na prawach rękopisu. Zduny k/Łowicza - Czerwiec 2011 r.

Zebrana i przedstawiona poniżej ikonografia dotyczy oznakowania samochodu Prezydenta Rzeczypospolitej w okresie lat 1927 - 1939, a więc po wprowadzeniu w życie w 1927 r. nowego wzoru Herbu Orła Białego wg projektu Prof. Zygmunta Kamińskiego oraz nowego wzoru Chorągwi Rzeczypospolitej.

pdf Amarant i karmazyn. Spór o polskie barwy narodowe. [3,70 MB]
Artykuł zamieszczony w piśmie „Życie” z dnia 10-11.11.1992 r.

Pan Jerzy Waldorff w swych publicznych wystąpieniach, poprzedzających sprowadzenie do Ojczyzny doczesnych szczątków Ignacego Jana Paderewskiego, kilkakrotnie wspominał o okolicznościach towarzyszących pierwszemu po I Wojnie Światowej przyjazdowi wielkiego muzyka do Polski. Opierając się na swej fenomenalnej pamięci, nestor polskich krytyków muzycznych twierdził, iż w dniu 21 stycznia 1919 r. po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości Warszawa tak powszechnie udekorowana została na cześć Wielkiego Polaka flagami o polskich barwach narodowych – BIAŁO-AMARANTOWYCH. W tym miejscu postawmy pytanie: czy wielce zasłużonego dla polskiej kultury Jerzego Waldorffa nie zawiodła pamięć, czy wspomnienia zgodne są z ówczesnym stanem faktycznym?

pdf Rzecz o karmazynie polskim. [4,50 MB]
Artykuł zamieszczony w „Naszym Dzienniku” z dnia 30.01.2002 r.

W przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości nabrał ostrości spór o znaki przyszłej odrodzonej Rzeczypospolitej. Problem wyboru stosownego wizerunku Orła Białego tak mocno zdominował prowadzoną publicznie dysputę, iż jakby w jego cieniu pozostała nie mniej ważna kwestia, jaka było określenie barw narodowych, mających w najbliższej przyszłości stanowić barwy państwowe Rzeczypospolitej.

pdf Historia polskiej bandery u zarania II Rzeczypospolitej. [1,25 MB]
Zduny k/Łowicza - Październik 2010 r.

Jeszcze pod koniec pierwszej wojny światowej fakt uznawania Orła Białego**) za godło, a barw biało-czerwonych za barwy narodowe nie podlegał w zasadzie dyskusji, jednakże w kształtowaniu tych symboli polskiej państwowości panowała duża różnorodność. Świadczą o tym nie tylko liczne przekazy historyczne , ale również i zachowane do naszych czasów egzemplarze flag i sztandarów . Dlatego z chwilą odzyskania w 1918 r. niepodległości nasiliły się w społeczeństwie polskim spory na temat ostatecznych form znaków państwowych.


Jan Miller - heraldyk, weksylolog

pdf Weksylologia - nowa nauka pomocnicza historii. [3,8 MB]
Artykuł pochodzi z Biuletynu Numizmatycznego Nr 5(63) z maja 1971

Przedmiotem badań weksylologicznych (od łac. Vexillum – choroągiew) są chorągwie, flagi, bandery, proporce i sztandary – symbole powstałe niejednokrotnie grubo przed naszą erą. Dla uporządkowania zagadnienia przedstawimy na wstępie ustaloną terminologię.


dr Władysław Serwatowski - popularyzator sztuki, założyciel i przewodniczący Centrum Flag Ziemi

pdf Dzień Flagi w Polsce tradycje międzynarodowe, formy popularyzacji. [628 KB]
Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy” w Krakowie 23.02.2012 r.

Badano uroczystości Dnia Flagi w 64 państwach. Usystematyzowano DFN wg polskiej nazwy państw, odnotowując fakty związane z DF w omawianych krajach. Polska, podobnie jak wiele państw świata, tworzy flagowe tradycje i zabiega o stosowny i widowiskowy ceremoniał dla obchodów DFN. Dzień Flagi RP ustanowił Prezydent RP Ustawą z 20.02.2004. Odnotowano nowe, coroczne inicjatywy w zakresie eksponowania flagi RP i barw biało-czerwonych. Mają one charakter centralny i ogólnokrajowy, prowadzony przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe dla popularyzacji znaku zaszczytnego - flagi narodowej i barw biało-czerwonych. Flaga RP jest symbolem zaszczytnym, nie tylko elit i wybranych osób, ale każdego Polaka i każdej osoby, która szanuje i raduje się z polskich barw narodowych.


dr Jerzy Wrona - wykładowca Zakład Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

pdf Przegląd nowych symboli państwowych. [344 KB]
Opracowanie zamieszczone w „Geografia w szkole 2012”, nr 1, s. 4-8.

W Polsce terminy herb i godło są często używane zamiennie. A w rzeczywistości nie są równoważne. Godło to pod stawowa forma herbu i jest umieszczane na tarczy herbowej. Godłem mogą być figury geometryczne, zwierzęta, rośliny, postacie ludzkie, ciała niebieskie oraz różnego rodzaju przedmioty.
© Polskie Towarzystwo Weksylologiczne / Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
Telefon: +48 22 844 41 58 / NIP: 5213810820 / REGON: 369240936 / KRS: 0000760732